• Gratis aanhuislevering

 • Bereikbaar van 9u tot 22u

 • Tot 5 jaar Exterioo garantie

 • 30 Exterioo showrooms

Reglement “Win de Cosito lounge op Cocoon”

Reglement “Win de Cosito lounge op Cocoon”

 1. OVS Garden nv (hierna "Exterioo" genoemd), met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Foreestelaan 84, BELGIË, met als ondernemingsnummer 627.858.927, ingeschreven in het RPR Gent, organiseert een winactie onder de naam “Win de Cosito lounge op Cocoon”. Deelnemen aan de winactie kan van 18/11/2021 tot en met 30/11/2021 via de online social media kanalen (Facebook en/of Instagram).
 2. Iedereen die volgende stappen correct uitvoert maakt kans op het winnen van de full teak Cosito lounge in de opstelling zoals die op de beurs Cocoon aanwezig is van 18-22/11/2021.
   1. Neem een leuke foto van jezelf in de XXL strandstoel
   2. Deel je foto op jouw Facebook en Instagram
   3. Beantwoord de volgende wedstrijdvraag in je post:
    Hoeveel weegt deze opstelling van de Cosito lounge?
   4. Gebruik #exterioo
   5. Let wel: Deze opstelling is inclusief de aanwezige lounge kussens en exclusief de aanwezige werpkussens en decoratie materiaal. We selecteren één winnaar.
 3. Iedere, natuurlijke persoon mag aan deze actie deelnemen, met uitzondering van familieleden van de vaste en tijdelijke medewerkers van Exterioo.
 4. De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd via zijn/haar social media kanalen (Facebook en/of Instagram). Verdere opvolging verloopt via e-mail. Overige deelnemers worden niet ingelicht over hun verlies.
 5. De winnaar wint de full teak Cosito lounge in de opstelling zoals die op Cocoon aanwezig is (inclusief lounge kussens en exclusief werpkussens en decoratie materiaal). De winnaar is diegene die het correcte antwoord op de wedstrijdvraag in termen van gewicht het dichtst benadert. Dit mits daarenboven ook alle stappen genoemd onder punt 2 correct te hebben uitgevoerd.
 6. De winnaar mag de ontvangen prijs in geen enkel geval verkopen of te koop aanbieden of enige vorm van winst nastreven. In dergelijk geval verliest de winnaar zijn/haar prijs en zal deze op zijn/haar kosten teruggebracht dienen te worden naar de organisatoren van de wedstrijd. De winnaar zal aansprakelijk kunnen worden gesteld voor elke schade die de organisatoren in dit verband zouden kunnen lijden.
 7. De organisatoren kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen, verliezen, eventuele ongevallen en schade, ongeacht de oorzaak of aard ervan, voortvloeiend uit de deelname aan de wedstrijd of de gewonnen prijs.
 8. De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor technische onderbrekingen of problemen, van welke aard of oorsprong ook, waardoor de deelname tijdelijk of definitief bemoeilijkt of verhinderd wordt. Evenmin zijn ze verantwoordelijk voor storingen en vertragingen, ongeacht de aard en oorsprong ervan, en voor eventuele schade van welke aard ook die het gevolg is van de deelname aan de wedstrijd of van de toekenning en uitoefening van de prijs.
 9. Prijzen die worden bekomen via bijvoorbeeld bedrog of fraude, worden niet toegekend. Bij misbruik, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich het recht voor om de deelnemer uit te sluiten van deze en andere wedstrijden. Ook deelname onder de vorm van collectiviteit of in groepsverband is niet toegelaten.
 10. Over de wedstrijd worden verder geen telefoongesprekken en/of briefwisseling gevoerd.
 11. Exterioo behoudt zich het recht voor om de huidige actie, of een deel ervan, in te korten, uit te stellen, te wijzigen, over te dragen of te annuleren indien de omstandigheden dit vereisen. Zij kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. Ook druk‐, spel‐, zet‐ of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting ook.
 12. Door zijn deelname geeft elke deelnemer automatisch en onvoorwaardelijk toestemming aan Exterioo om zijn naam en foto te publiceren en hem te identificeren als deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt hij aan alle rechten daaromtrent.
 13. De informatie en persoonsgegevens, verzameld in de loop van deze wedstrijd, worden door Exterioo verwerkt en zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik. De wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, voorziet in het toegangsrecht tot deze gegevens en de verbetering ervan.

  * SOLDEN geldig van 03/01/2022 t.e.m. 31/01/2022. De extra kortingen van €75, €150, €300 en €500 zijn onderling niet cumuleerbaar maar wel combineerbaar met andere % kortingen.